פולמוס הצמצום בין גדולי המחשבה

תמונה של פולמוס הצמצום בין גדולי המחשבה

בעקבות הסקירה שהתפרסמה בגליון הקודם אודות המשגיח הגרא"א דסלר זצ"ל והקשר שלו לתורת החסידות, הגיעו אל שולחן המערכת בקשות להרחיב את הדיבור אודות ענין הצמצום בו עסק הגרא"א זצ"ל, ולברר את השקלא־וטריא שהיתה בינו ובין הדנים עמו בזה. אמנם נושא זה הוא מהעומדים בכבשונו של עולם, וגליון זה אינו המסגרת המתאימה להרחבה במהותו של הדיון, אולם לבקשת רבים ניגע רק בקצה העניין, כדי להבין על מה נסוב הדיון, מבלי להיכנס לעומקם של דברים.

 

ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה

תמונה של ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה

חודש אדר, וימי הפורים בפרט, ידועים בסגולתם המיוחדת להתגברות על כל צר ואויב לעם ישראל ולתורתו. לפנינו תיאורים שנשתמרו משלושה ימי פורים במחיצתם של אדמו"רי חב"ד, אשר נתייחדו בעמידתם האיתנה מול שלטון הרשע הסובייטי, ברוח דברי המגילה "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה". התיאורים מוגשים בלשונם האותנטית, כפי שנרשמו בשעתם על־ידי אלו שהיו נוכחים בשעת מעשה

 

קיימו מה שקבלו כבר

תמונה של קיימו מה  שקבלו כבר

המעלה הגדולה של קבלת התורה בימי הפורים

 

הגילוי שבהסתר

תמונה של הגילוי שבהסתר

פניני חסידות נבחרים ומרוממים מאדמו"ר הזקן ומהרבי מליובאוויטש זי"ע על מגילת אסתר