מה היא עבודת המידות?

תמונה של מה היא עבודת המידות?

עבודת המידות - היא העבודה על כך שהתגובה של האדם לכל מאורעות חייו, קטנים וגם גדולים, תהיה מתאימה לרצון ה' • הדרך לעשות זאת, היא על ידי לימוד חסידות. כאשר לומדים על גדולת ה' ועל קרבת ה', על מהו העיקר בחיים ומהו הטפל, וזאת מתוך כוונה לקשר את הדברים לעצמנו - כל המבט משתנה, ויש לכך השפעה עצומה על ההנהגה בפועל מנחם מענדל ברונפמן משוחח עם המשפיע הרב יוסף יצחק גורביץ'

 

שבע המידות

תמונה של שבע המידות

מה מאפיין את המידות, איזה הבדל יש ביניהן, וכיצד ניתן להפיק מלימוד אודותיהן הדרכה בעבודת ה'? • הדרך בה ענייני המידות והספירות נלמדים בתורת חב"ד היא בין היתר באמצעות דוגמאות מנפש האדם, כי גם האדם בנוי במבנה של עשר הספירות • באמצעות משלים אלו ניתן ללמוד על ענייני עבודת ה' על ידי המידות • "מבשרי אחזה אלוקה"