מדורים / גדול שימושה  

ל"ג בעומר במחיצת אדמו"ר הצמח צדק

תמונה של  ל"ג בעומר במחיצת אדמו"ר הצמח צדק

מרשימותיו של אדמו"ר הריי"צ, המתאר מה ששמע מזקני החסידים על חגיגת ל"ג בעומר אצל חסידי הצמח צדק

מדורים / ניתי ספר וניחזי  

ביאורי הזוהר

תמונה של ביאורי הזוהר

בנוסף למאמרי החסידות שאמר אדמו"ר הזקן בפני הציבור, היה אומר באופן פרטי לבניו דרושי חסידות מעמיקים, וברובם היו אלו עיונים בספר הזוהר • דרושים אלו נערכו, כל אחד לפי סגנונו, על ידי אדמו"ר האמצעי ואדמו"ר הצמח צדק, שהוסיפו בתוכם גם ביאורים והערות משלהם בעת העלאת הדברים על הכתב • סקירה

 

ל"ג בעומר וילדי ישראל

תמונה של ל"ג בעומר וילדי ישראל

מכתב מהרבי זי"ע לילדי ישראל

 

ל"ג בעומר הוד שבהוד

תמונה של ל"ג בעומר הוד שבהוד

על פי האדמו"ר הזקן סידור עם דא"ח שער הל"ג בעומר מאת הגאון רבי שלמה יוסף זוין זצ"ל מגדולי חסידי חב"ד, עורך האנציקלופדיה התלמודית

 

אור חדש

תמונה של אור חדש

על־פי ביאורי החסידות, רשב"י היה נעלה משאר בני דורו עילוי שבאין־ערוך • תמצית מעלתו באה לידי ביטוי בסיפור הזוהר המלמד על פעולתו של רשב"י בעולם בכוח תורתו, בה האיר בגלוי אור־אין־סוף ממש • מצד בחינה זו מתמזגים יחד מעלת התורה ומעלת התפילה, ומשמעות הדברים היא - שענייני האלוקות הנעלים ביותר מתחברים עם מציאותו העצמית של האדם

  • טען עוד...