הראש של השנה

תמונה של הראש של השנה

קטעים מיוחדים בלשונם המקורית