מדורים / גדול שימושה  

ערום ביראה

תמונה של ערום ביראה

סיפורים על החסיד ר' שמואל מונקיס מחסידי אדמו"ר הזקן

מדורים / גדול שימושה  

מי יחיה ומי ימות

תמונה של מי יחיה ומי ימות

"כל הקהל, הנכם עדים שבפני ספרי התורה הקדושים אני מקבלת על עצמי בדעה צלולה ובאלה ובשבועה, שאני דבורה לאה בת שטערנא מחליפה את אבי רבי שניאור זלמן בן רבקה, שהוא ישאר בחיים" סיפור הסתלקותה של הרבנית דבורה לאה בת אדמו"ר הזקן וחינוך בנה אדמו"ר הצמח צדק על ידי אדמו"ר הזקן

מדורים / גדול שימושה  

סיפורים מיוחדים ומקוריים מחיי מורינו כ"ק רבי ישראל בעל שם טוב

תמונה של סיפורים מיוחדים ומקוריים מחיי מורינו כ"ק רבי ישראל בעל שם טוב

סיפורים מיוחדים ומקוריים מחיי מורינו כ"ק רבי ישראל בעל שם טוב מייסד החסידות אמרו לו: האיך אין אתה ירא ליכנס כאן? אמר אין אני ירא משום דבר כי אם מהקב"ה עצמו. אמרו לו: אינגעלע ועסטו מודה זיין אז עזב הוי' את הארץ [ = ילד, תודה שעזב ה' את הארץ], צעק: יתפרדו כל פועלי און, ונתבטלו כלא היו רשימת אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש בשם אדמו"ר הזקן

מדורים / גדול שימושה  

ל"ג בעומר במחיצת אדמו"ר הצמח צדק

תמונה של  ל"ג בעומר במחיצת אדמו"ר הצמח צדק

מרשימותיו של אדמו"ר הריי"צ, המתאר מה ששמע מזקני החסידים על חגיגת ל"ג בעומר אצל חסידי הצמח צדק