שמחת הגאולה – שמחת כל עם ישראל

תמונה של שמחת הגאולה – שמחת  כל עם ישראל

הדברים הבאים לקמן הם חלק מנאומו בחגיגת י״ט כסלו שנערכה בשנת ת״ש בעיר תל אביב. לאחר מכן הוא העלה על הכתב את דבריו והדפיסם בחוברת מיוחדת. מתוך הדברים ניתן לראות את מצב הרוח הכללי ששרר אז בארץ הקודש בעקבות מלחמת העולם שפרצה בתחילת אותה שנה, ובדבריו הוא מבהיר שעצם חגיגת יום זה הוא שיפעל את השמחה השלמה בביאת המשיח.

מדורים / גדול שימושה  

מי יחיה ומי ימות

תמונה של מי יחיה ומי ימות

"כל הקהל, הנכם עדים שבפני ספרי התורה הקדושים אני מקבלת על עצמי בדעה צלולה ובאלה ובשבועה, שאני דבורה לאה בת שטערנא מחליפה את אבי רבי שניאור זלמן בן רבקה, שהוא ישאר בחיים" סיפור הסתלקותה של הרבנית דבורה לאה בת אדמו"ר הזקן וחינוך בנה אדמו"ר הצמח צדק על ידי אדמו"ר הזקן