התניא ונפש החיים

תמונה של התניא ונפש החיים

מכתבים למערכת

 

לקשר נפשו לה'" או "להוסיף לקח ופלפול"?

תמונה של לקשר נפשו לה'" או "להוסיף לקח ופלפול"?

ללמוד תורה "לשמה" - מאי משמע? פירושים שונים ואף מנוגדים נאמרו בדבר לאורך הדורות. מאמר זה עומד על השווה והשונה בעניין זה בספר התניא לכ"ק רבינו הזקן ובנפש החיים להגר"ח מוולאז'ין

 

לימוד התניא נתן לי...

תמונה של לימוד התניא נתן לי...

במהלך שנת תשס"ח – תשס"ט פועלת תכנית 'לב לדעת' ללימוד חסידות במספר ישיבות ברחבי הארץ. במסגרת זו השתתפו עשרות אברכים בתוכנית מסודרת ללימוד מעמיק בספר התניא ומאמרי חסידות נוספים, בליווי שיעורים ומבחנים. במשוב שנערך אצל משתתפי התוכנית בסיום 30 פרקים ראשונים ב"ליקוטי אמרים", ביטאו כמה מהם את אשר חוו במהלך הלימוד בספר התניא. לאור הייחודיות שבדברים, ראינו לנכון לפרסם חלק מהם לתועלת הרבים.

 

מהותם של ישראל באספקלריית התניא

תמונה של מהותם  של ישראל באספקלריית התניא

בספר התניא, נותן אדמו"ר הזקן דרך בעבודת ה' לאור החסידות, ומורה כיצד האהבה לה' קרובה ללבו של כל יהודי • בין השורות, ניתן גם להבחין בהסתכלות עמוקה וחדשה על מהותו של עם ישראל • הבריאה נחלקת לארבעה סוגים – דומם, צומח, חי ומדבר, אולם בני-ישראל הם 'סוג חמישי' – חלק אלוקה ממעל

  • טען עוד...