מאמרים נבחרים / חג הפסח  

"דם" ו"צפרדע" בעבודת ה'

תמונה של "דם" ו"צפרדע" בעבודת ה'

עד שבאו המכות לא התחילה השבירה של גאון מצרים. עד להופעתן לא הועילה ההתגלות המיוחדת של "אני הוי"ה", לא הועילו אף "ארבע לשונות של גאולה" שנמסרו לבני ישראל ע"י השליח הנעלה ביותר, משה רבנו. עד שבאו הדם והצפרדע והמכות הבאות, חשכת-הגלות החרישה את אזני-נפשם של בני ישראל מקלוט את בשורת-הגאולה.

מאמרים נבחרים / ספר התניא  

"אין עוד מלבדו" ואידך פירושא הוא – זיל גמור

תמונה של "אין עוד מלבדו" ואידך פירושא הוא – זיל גמור

בהתמזגותם של החסד והגבורה, הגילוי והצמצום, בתהליך בריאתו של העולם, נעוצה ההבנה היסודית שאין עוד מלבדו * עיון בתפיסתו המעמיקה של בעל התניא בדברי הרמב"ם

מאמרים נבחרים / חג השבועות  

"חסידים הראשונים"

תמונה של "חסידים הראשונים"

אחד החידושים המפורסמים ביותר של אדמו"ר הזקן בהלכות תלמוד תורה הוא חילוק מצוות תלמוד תורה לשתיים: מצוות לימוד התורה – "והגית" ומצוות ידיעת התורה. לחילוק זה השלכות הלכתיות רבות והדברים מבוארים באריכות בשו"ע הרב הלכות תלמוד תורה פרק ג' ובקונטרס אחרון. במאמר הקצר והנפלא שלפנינו, מבאר אדמו"ר הזקן על יסוד חילוק הנ"ל את דברי הגמרא בעניין תפילתן של חסידים הראשונים ט' שעות ביום ואת דברי האריז"ל בעניין "דביקות" המועילה לנפש יותר מהלימוד. הדגשנו כמה 'משפטי מפתח' בכדי להקל על הלומד.

מאמרים נבחרים / סקירות ספרים  

"בשעה שהקדימו - תרע"ב"

תמונה של "בשעה שהקדימו - תרע"ב"

מאה שנה ל'המשך' הגדול של מאמרי חב"ד

  • טען עוד...