בקשו את הפנימיות

תמונה של בקשו את הפנימיות

"לך אמר לבי בקשו פני" - מיהו הדובר ואת פניו של מי יש לבקש? על רקע שלל פירושים שנאמרו על פסוק זה במשך הדורות, מוצא אדמו"ר הזקן משמעות חדשה ומעוררת במלים המוכרות הנאמרות מדי יום בחודש אלול