מאמרים נבחרים / ג' תמוז-יום הילולא / מאמרים נבחרים בתורתו  

'לשיטתיה' במשנת רבנו

תמונה של 'לשיטתיה' במשנת רבנו

במכתב שבו מדבר הרבי על דרך הלימוד הרצויה, הוא מעיד על עצמו: "שיטתי למצוא המשותף שבעניין פרטי זה שבתורה עם עוד פרטים, הכלל והגדר המאחדים. ומובנת העמקות ועל אחת כמה וכמה הרחבות – הבאות על ידי זה". בדרך זו דרכו כבר כמה מן האחרונים עם זאת, בתורת רבינו מקבלת דרך זו היקף חדש ומיוחד.

מאמרים נבחרים / הרמב"ם במשנת חב"ד  

הדיוק במיקומי ההלכות ב"משנה תורה"

תמונה של הדיוק במיקומי ההלכות ב"משנה תורה"

בגלל אופיו הייחודי הבלעדי של "משנה תורה", אופן הלימוד בו דורש לא רק עיון בתוכן ההלכות, אלא גם עיון בסדר ובמבנה  מדוע קיימות הלכות המשובצות שלא במקומן הטבעי? כיצד המיקום יכול להשפיע על הבנת גוף ההלכה עצמה? והאם ייתכנו ב"משנה תורה" כפילויות סתמיות? - דרך מקורית של הרבי מליובאוויטש זי"ע בלימוד "משנה תורה" לרמב"ם