מאמרים נבחרים / ג' תמוז-יום הילולא / מאמרים נבחרים באורחותיו  

מטבע לצדקה

תמונה של מטבע לצדקה

רך ונעים, אכפתי ואוהב, יודע כל מה שקורה עם כל אחד מהמקושרים אליו, מרגיש בליבו את הצער והמצוקה של כל יהודי, מרוסיה האפילה, ועד אמריקה השבעה. ותובע ודורש מצד שני. לא לנוח, להתקדם 'לפרוץ', להיות שליח, לחשוב ולחיות גאולה באופן מתמיד, להיות מוכן למסירות נפש למעלה מטעם ודעת.

 

לריח שמניך טובים

תמונה של לריח שמניך טובים

העיסוק המרובה בתכונת השמן, בי"ט בכסלו, מביא אותנו לנסות 'להמשיך' ולצעוד עם ההגדרה של הרבי זי"ע כי החסידות היא בבחינת "שמן" — לעבר נרות החנוכה המאירים לנו מעבר לפתח • מסע מי"ט כסלו לחנוכה