שמחת הגאולה – שמחת כל עם ישראל

תמונה של שמחת הגאולה – שמחת  כל עם ישראל

הדברים הבאים לקמן הם חלק מנאומו בחגיגת י״ט כסלו שנערכה בשנת ת״ש בעיר תל אביב. לאחר מכן הוא העלה על הכתב את דבריו והדפיסם בחוברת מיוחדת. מתוך הדברים ניתן לראות את מצב הרוח הכללי ששרר אז בארץ הקודש בעקבות מלחמת העולם שפרצה בתחילת אותה שנה, ובדבריו הוא מבהיר שעצם חגיגת יום זה הוא שיפעל את השמחה השלמה בביאת המשיח.