אתה הראת לדעת

תמונה של אתה הראת לדעת

חג שמחת תורה אצל הרבי היה שילוב של שתי תנועות קוטביות: מצד אחד שפע של דברי תורה עמוקים ביותר ושיאים מחשבתיים, ומצד שני שמחה וריקודים סוערים • למה מקדימים להקפות אמירת פסוקים? מה הקשר בין שמחת תורה לתקיעת שופר של ראש השנה? ומדוע בעצם עבודת השמחה היא עבודה לא כזאת פשוטה... • שמחת תורה באורו של הרבי זי"ע

 

ראש השנה אצל הרבי

תמונה של ראש השנה אצל הרבי

במחיצת הרבי, כל רגע היה רב משמעות וחדור עוצמה, אולם בימים שלפני השנה החדשה היה מאור פניו של הרבי לובש ארשת מיוחדת, פנים של "תשרי" • תיאור חי של חוויית ראש השנה אצל הרבי זצ"ל