דף הבית | קישורים | צור קשר
סקירת ספרי הרבי | מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים

מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > סקירת ספרי הרבי

סקירת ספרי הרבי

מאמרי הרבי

31/05/2010 - יח סיון התשע הרב יהושע שפירא

הבהירות המופלאה בה מגיש הרבי את המעיינות אל לומדי תורתו, אינה מאלצת אותו לוותר ולו במקצת על עמקותם ועושרם. הכל פשוט, אבל נושא בתוכו את כל העומק. הרבי בונה את מאמריו ביד אמן. הכל מגובש, לכיד, הרמוני. כל תורה בנויה לתלפיות מרישא לסיפא ומסיפא לרישא, אין פרט שנותר ללא הסבר או חורג מן המבנה הכללי.

'אגרות-קודש' – לכ"ק אדמו"ר זי"ע

29/01/2012 - ה שבט התשעב הרב שלום-דובער לוין

סידרת ה'אגרות-קודש' של הרבי עוסקת במכלול רחב מאוד של נושאים. הסידרה כוללת מכתבים תורניים בכל חלקי התורה, הוראות בענייני עסקנות הכלל בשפע של תחומים ומאבקים רבים לתיקון הבעיות הרוחניות שבדורנו. (לדוגמא: היחס לתנועה הרפורמית, איסור נסיעת אוניות ישראליות בשבת, תיקון חוק 'מיהו יהודי', שלימות ארץ ישראל, ועוד ועוד). אך בעיקר מכילה הסידרה, איגרות המקיפות תשובות לשאלות בכל תחומי החיים, הן בענייני עבודת ה' והן בשאלות פרנסה, בריאות וכדומה, שנכתבו לאנשים פרטיים מכל קצווי תבל שפנו אל הרבי בבקשת ברכה ועצה.

אגרות קודש - סקירה כללית

27/04/2012 - ה אייר התשעב הרב משה מרינובסקי

האגרות אינן מסודרות ומחולקות לפי סדר הנושאים, אך כדי לתת תמונה וסקירה כללית על הנושאים הכלולים באגרות, אפשר לחלק אותן לחמש מחלקות כלליות: מכתבי תורה, עבודת ה', מורה נבוכים, בכל דרכיך וענייני הכלל.

סדרת אגרות קודש

27/04/2012 - ה אייר התשעב הרב שלום דובער לוין

במכתבים האלו באה לידי ביטוי באופן מיוחד האמונה הגדולה של הרבי. מעולם לא זלזל באדם או במעשה בודד. מעולם לא איפשר לאי-מי לשקוע בדיכאון או ברחמים עצמיים. הרבי כותב לאנשים על אמת ועל אחריות ברצינות תהומית; אין אדם שלא זכה ממנו לאמון ביכולותיו ובסיכוייו להצליח.

לקוטי שיחות: תורה אחת, תורת אמת, תורת חיים

29/01/2012 - ה שבט התשעב הרב מנחם מענדל קפלן

אין כמעט שיחה שעיסוקה מוגבל לתחום אחד בלבד. הדבר בולט במיוחד בשיחות העוסקות ב"פשוטו של מקרא", שבהן מצוי לרוב שהביאור בדרך הפשט הופך לבסיס לביאורים מקבילים ברבדים אחרים בתורה – "עניינים מופלאים" בדרך הדרוש וההלכה, ואף "יינה של תורה" בדרך החסידות, כשפרטי הביאורים תואמים את הביאור בדרך הפשט. שיחות שעיקרן הוא ביאור בש"ס או ברמב"ם – מסתיימות אף הן בביאור מקביל בדרך הדרוש והחסידות.

סדרת לקוטי שיחות על פרשת השבוע

27/04/2012 - ה אייר התשעב

תורתו של הרבי היא מקור של יהדות אותנטית, עקבית, המספקת מענה ברור לתהיות וללבטים שהם בהכרח מנת חלקו של אדם בן דורנו. הרבי היישיר מבט אל החברה שלנו, על יתרונותיה ועל תחלואיה, והציג כנגדה יהדות גאה, אמיצה, חזקה מכדי להירתע משינויי הזמן והנסיבות. יהדות שאינה מסתגרת מפני העולם – היא מסתערת.

גדולי ישראל על ה"לקוטי שיחות"

29/01/2012 - ה שבט התשעב

הגאונים העצומים הרב מרדכי אליהו זצ"ל, הרב פנחס הירשפרונג זצ"ל והרב שלמה יוסף זוין זצ"ל מבטאים את התפעלותם, כל אחד בסגנונו היחודי, מתורת הרבי בלקוטי שיחות. ולא הם 'ליקוטים', ולא הם 'שיחות', כי אם עניינים עמוקים בהם משתקפת בקיאותו בכל חדרי תורה ודרכו המיוחדת בשילוב נגלה ונסתר

רשימות הרבי

27/04/2012 - ה אייר התשעב הרב דוד פלדמן

למרות הסגנון הקצר והמעמיק, עד מהרה הצליחו רבים וטובים לעמוד על האור כי טוב הגנוז ב'רשימות' המופלאות הללו. הכל עמדו נפעמים נוכח האוצר בלום של ה'רשימות' המבוסס על שליטה מלאה בשני התלמודים, מדרשים, זוהר וספרי חסידות, בבחינת "ראשונים שהיה ליבם פתוח כפתחו של אולם".

סדרת תורת מנחם – התוועדויות

27/04/2012 - ה אייר התשעב

בתוך פרקי השירה הנפלאים של שיר-השירים, מופיע הפסוק "נַפְשִׁי יָצְאָה בְּדַבְּרוֹ". אומרים, שמי שרצה לראות את הנפש כפי שהיא יוצאת ומשתפכת באמצעות הדיבור, הלך להקשיב לרבי מליובאוויטש. לא היית חייב להבין יידיש דווקא כדי לחוש זאת. יותר משהיו אלו המילים, היתה זו הנימה שבה הן נאמרו, ומי שהכיר את הרבי, מחפש היום ברגעים קשים את החום והאמת שהיו בקולו.

הגדת הרבי

04/05/2012 - יב אייר התשעב הרב שלמה יוסף זוין ז"ל

הגדה חב"דית מיוחדת במינה היא: "הגדה של פסח" עם "לקוטי מנהגים וטעמים" של הרבי מליובאוויטש. החב"דיות שבה באה לידי ביטוי בנוסח ובמנהגים, אבל לא בפירושים, דרושים ורעיונות.

הדפסה שלח לחבר שתף