דף הבית | קישורים | צור קשר
יוצאים לחירות | מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים

מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > יוצאים לחירות

יוצאים לחירות

לנהוג כבוד או משחקי כבוד?

16/04/2013 - ו אייר התשעג הרב משה שילת

החג שמנפץ את פולחן האביב

05/04/2012 - יג ניסן התשעב

התרבות המצרית דגלה בהאלהת כוחות הטבע ובהאלהת כוחו של האדם, שהשכיל לנצל את כוחות הטבע. יציאת מצרים דווקא בחודש האביב הוכיחה שאין עולמות נפרדים הנאבקים ביניהם ופעמים האחד גובר ופעמים השני – אלא יש רק א-ל אחד ויחיד, השליט המוחלט על העולם כולו, והוא גם המאחד את כל העולם

ארבעה בנים – ובן חמישי

05/04/2012 - יג ניסן התשעב

בזמננו נוצר טיפוס של 'בן חמישי' – הבן שאינו נוכח כלל סביב שולחן הסדר. זו תוצאת הטעות של ההורים, שחשבו כי הדרך להשתלב בסביבה החדשה היא על-ידי התנערות מהמהות האמיתית והפנימית שלהם. חובה להתמסר אל הילדים האלה זמן רב לפני הפסח ולהשיבם אל שולחן הסדר היהודי

חירות היא מושג יחסי

05/04/2012 - יג ניסן התשעב

הצמח הוא בן-חורין כאשר מספקים לו קרקע, מים, אוויר ואור, אולם תנאים אלה עצמם הם ההפך מחירות בעבור בעל-חיים, הזקוק גם לחופש תנועה. אף דרגת החירות של בעל-חיים היא בבחינת כלא בעבור בן-אדם, שכן האדם זקוק גם ליכולת ללמוד ולהשכיל כדי לחוש בן-חורין. מה אפוא דרוש ליהודי כדי להיות בן-חורין באמת?

להיגאל מהמצב העוּבָּרִי

05/04/2012 - יג ניסן התשעב

אדם עלול להשלות את עצמו ואת סביבתו שהוא, כביכול, אדם עצמאי, בה-בשעה שלמעשה הוא משועבד ומשרת את ה'עבודה זרה' של הסביבה הנכרית ושל העמים שמסביבו. חג הפסח, שבו עם-ישראל נחלץ ממצב של 'גוי בקרב גוי', מעורר כל יהודי לערוך הערכה נכונה ובלתי-מוטעית של המצב שהוא שרוי בו, ולהיות בן-חורין באמת

הגאולה טמונה בפרטים הקטנים

05/04/2012 - יג ניסן התשעב

לעיתים תכופות מדי מגלים מנהיגי קהילות התלהבות ב'בעיות עולם', ורק לעיתים רחוקות שומעים על מנהיג שמטפל בבעיות 'רגילות' ו'קטנות' של חיי יום-יום, הנוגעות ישירות לבני קהילתו. גם בחיים האישיים צריך לשים דגש דווקא על החלטות 'קטנות', הנוגעות לדברים מעשיים ויום-יומיים

היחיד חייב להיכלל בציבור

05/04/2012 - יג ניסן התשעב

בחיי כל אדם יש שני היבטים: היותו יחיד, והיותו חלק מעמו, ממדינתו, מעירו, מסביבתו ומקהילתו. אף-על-פי שבמבט ראשון שני ההיבטים האלה מנוגדים זה לזה, הרי האמת היא ששתי הבחינות האלה – ה'פרט' וה'כלל' – תופסות מקום זו לצד זו כהוויה הרמונית ומתואמת, והשאיפה היא שישלימו זו את זו עד שיהיו מציאות יחידה אחת

הנס טמון בתוך הטבע

05/04/2012 - יג ניסן התשעב

עם-ישראל מתנהל על-פי שני לוחות-שנה, אחד שמתחיל בתשרי ולוח שני שמתחיל בניסן. הלוח שמתחיל בתשרי מסמל את ההנהגה הטבעית, ואילו הלוח שמתחיל בניסן מייצג את ההנהגה הניסית והעל-טבעית. פרשת 'החודש מדריכה אותנו לראות תמיד את ההשגחה הפרטית ואת ההנהגה שלמעלה מדרך הטבע, אפילו כשהיא מוסתרת ב'לבושים טבעיים'

שתי דרכים בהנהגה הניסית

05/04/2012 - יג ניסן התשעב

הן כשנראים ניסים גלויים, הן כשנראים ניסים בלבושים טבעיים, הן כשנראית השגחה פרטית, הן כשנראה רק הטבע – תמיד צריך יהודי לדעת ולזכור שהקב"ה הוא בורא העולם והשליט היחיד והמלא על כל העולם, והוא המנהיג את כל העולם, על כל פרטיו ופרטי-פרטיו

השלילה המוחלטת של החמץ

05/04/2012 - יג ניסן התשעב

על האדם לעשות בו-עצמו 'בדיקת חמץ' ו'ביעור חמץ' יסודיים, לבער כליל את ה'חמץ' שהצטבר במשך כל השנה. כל זה, עם חיוב אכילת המצה, נותן כוח לעמוד נגד ההשפעות של עולם החולין, ולהגיע למידה הגדולה ביותר של חירות אמיתית בכל יום מכל השנה כולה

שלילת הגאווה והצורך בתקיפות

05/04/2012 - יג ניסן התשעב

היהודי נדרש לתקיפות, כדי לעמוד נגד כל הקשיים וההפרעות בעבודת הבורא. עם זה עליו לשלול לחלוטין כל תחושה של גאווה וישות. כיצד יכולים שני דברים אלה – המנוגדים לכאורה – לשכון באדם אחד, בו-בזמן, בעוצמה מלאה ובאמיתיות?

הדפסה שלח לחבר שתף