דף הבית | קישורים | צור קשר
לימוד הרמב"ם היומי | מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים

מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > לימוד הרמב"ם היומי

לימוד הרמב"ם היומי

שיחת הרבי מליובאוויטש זי"ע

16/02/2012 - כג שבט התשעב

ייחודו הכפול של "משנה תורה": הקפת הלכות התורה כולן, והלשון הבהירה והמזוקקת השווה לכל נפש - מאפשר הזדמנות לאחד את כל בני ישראל בלימוד כל התורה כולה • השיחה שבה הכריז הרבי על תקנת השיעור היומי ברמב"ם

כתרה של תורה

16/02/2012 - כג שבט התשעב הרב יואל כהן

בלימוד החלק ההלכתי של התורה ישנם שני עניינים. באמצעות ההלכה האדם יודע כיצד להתנהג על פי התורה, בנוסף לזה - על ידי ההלכות האדם תופס את רצונו של ה' ולכן הן מכונות "כתרה של תורה" • ללימוד כל הלכות התורה יש מעלה מיוחדת, עליה מרמז הרמב"ם בפסוק שבו פותח את ה"משנה תורה" • אור חדש בלימוד הרמב"ם היומי

תשוקה לשלמות

16/02/2012 - כג שבט התשעב הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

שתי דרכים בלימוד התורה: הראשונה, ירידה לעומקם של דברים והבנה טובה של הסוגיה. השניה מתאפשרת על ידי הקפת כל התורה דווקא, ובה האדם לומד כי הוא רחוק מאוד מהשגת תורתו של ה'. לדרך זאת שותפים כולם, למדנים גדולים ויהודים פשוטים • כשמבינים כמה מצוות איננו יכולים לקיים כעת, מתעוררים געגועים לזמן בו נוכל לקיים ולהשיג את התורה כולה • תקנת הרמב"ם היומי מזווית מקורית

מתחילים ומסיימים את הי"ד החזקה

16/02/2012 - כג שבט התשעב הרב משה שילת

בלימוד ייחודי זה ניתן לתפוס את ההיקף של התורה. לא מדובר כאן על לימוד עיוני בפרט כזה או אחר ואף לא בלימוד למעשה אלא בלימוד של המכלול – "ידיעת התורה".

הדפסה שלח לחבר שתף