דף הבית | קישורים | צור קשר
מאמרים יסודיים בחסידות | מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים

מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > מאמרים יסודיים בחסידות

מאמרים יסודיים בחסידות

'יש' – שפלות או ביטוי ל'עצמות' ה'?

17/11/2011 - כ חשון התשעב משיעורי הרב שניאור זלמן גופין, כתב וערך: דובי ליברמן

כוח הבחירה הוא מצד שורשן של נשמות ישראל בעצמות הוי', אולם הבחירה בפועל תיתכן רק במציאות המעורבת מטוב ומרע. ואכן, סוד קיומה של מציאות כזו עלה במחשבה תחילה כבר בסוד העצמות – כשנתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים על-ידי שיקבלו מלכותם עליו בבחירתם החופשית. מראש ומקדם נטבעה תכונת העצמיות הבוחרת כרצונה בנשמות ישראל רק כדי שכאשר יבואו לידי מציאות שבה שייכת בחירה, יוכלו להתמודד עמה כראוי.

מהות החסידות

17/11/2011 - כ חשון התשעב הרב יואל כהן 1 תגובות

לכבוד י"ט בכסלו, ביקשנו מהגאון החסיד הרב יואל כהן שליט"א להקדיש את מאמרו לנושא כללי הקשור לחסידות. על חשיבות לימוד החסידות בתקופתנו, כיצד משפיע לימוד זה על האדם הלומד על השקפותיו ורגשותיו.

מצות אחדות ה'

17/11/2011 - כ חשון התשעב הרב שניאור זלמן גופין, עריכה: דובי ליברמן

ומכאן המסקנה: עצם מציאות העולם מעידה כאלף עדים על מציאות הבורא. כשם שהאבן המתרוממת מוכיחה בבירור על כך שיש מי שזרק אותה כלפי מעלה, וכוחו בלבד הוא שפועל בה, כך העולמות הקיימים מוכיחים את מציאות ה' ואת ביטולם הגמור כלפיו.

"נשאת ונתת ב[ענייני] אמונה"?!...

17/11/2011 - כ חשון התשעב הרב יחזקאל סופר

ועל 'אהבה שכלית' זו, המשכנעת גם את הבהמית הוא שאמרו הרמב"ם ובעל התניא, שבלעדי הדעת לא יכול לבוא לאהבת השם, על כן קורא הרמב"ם לידיעת השם: "יסוד היסודות" – כי השמטתו חלילה, שומטת את הבסיס של עבודה אמיתית!

השגחה פרטית או כללית

17/11/2011 - כ חשון התשעב הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

על פניו נראה שדוקא שיטת 'השגחה כללית' היא עמוקה ומעודנת יותר • מהו ה'עומק לפנים מעומק' של החסידות ב'השגחה פרטית' דוקא

שאלת הרע לפי תפיסת 'השגחה פרטית'

17/11/2011 - כ חשון התשעב הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

שאלת הרע שבעולם מתעצמת דווקא לפי תפיסת 'השגחה פרטית' • שלושה הסברים בתשובה: "אין רע יורד מלמעלה"

השגחה פרטית על-פי שיטת הבעש"ט

17/11/2011 - כ חשון התשעב הרב נחום גרינוולד

כיום הכול מאמינים בהשגחה פרטית, היינו שהקב"ה משגיח על כל פרט בבריאה, מהדבר הגדול ביותר ועד גורלו של עלה נידף ביער. אך למעשה זהו חידוש עצום של הבעש"ט, לעומת רבים מגדולי-ישראל שקדמו לו. הסבר השיטות, וחשיפת העומק המופלא של ההשגחה המיוחדת על עם-ישראל על-פי שיטת הבעש"ט

רצוא ושוב בתורת האדמו"ר הזקן

17/11/2011 - כ חשון התשעב אלחנן ניר

התשובה של האדמו"ר הזקן היא שיש רכיב-סוד בתורה, והוא המאפשר לשמור את ניצוץ הרצון המכלה מבלי שיכלה. כלומר: התורה מאפשרת את נשיאת ההפכים: מחד-גיסא – רצון טוטאלי של פריצת הקיים אל עבר הבלתי נודע, אך מאידך-גיסא – יכולת להכיל את הקיים ולשמר אותו כפי שהוא.

החסידות ותורת הקבלה

17/11/2011 - כ חשון התשעב מאת הרב נחום גרינוואלד, עריכה: הרב שניאור זלמן רודרמן 1 תגובות

על היחס שבין חסידות לקבלה והאם ייתכן לומר שהקבלה מסבירה את החסידות

הניגון החסידי

17/11/2011 - כ חשון התשעב הרב שמואל זלמנוב ז"ל, עורך ספר הניגונים – ניגוני חב"ד

הניגון החסידי הוא אבן יסוד בדרכי החסידות ככלי הביטוי של ההרגשה הנפשית וההתעוררות בתפילה ובלימוד החסידות. על מהותו של הניגון החסידי החב"די ועל סוגי ניגונים.

הדפסה שלח לחבר שתף