דף הבית | קישורים | צור קשר
ספר התניא | מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים

מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > ספר התניא

ספר התניא

מבוא לספר התניא

15/11/2011 - יח חשון התשעב הרב עדין אבן ישראל

ספר התניא אינו רק אחד מספרי היסוד של החסידות, הוא גם אחד מספרי המוסר הגדולים שנכתבו בזמן מן הזמנים. אף על פי שהמחבר מצניע את עצמו כ"מלקט" - זהו ספר מקורי הן בתפיסתו היסודית והן בתוכנן של הערות-אגב המרובות שבו.

היום לעשותם - הבינוני בספר התניא

15/11/2011 - יח חשון התשעב הרב יהושע שפירא 1 תגובות

הלימוד בספר התניא מחולל בנו מהפך עמוק. החלוקה לסוגי אישיות שונים מטבעם, והקביעה שרובנו ככולנו נועדנו להיות בינונים "בלבד", מכריחה אותנו לערוך "תיאום ציפיות" בעבודתנו את ה', והעניין הזה עלול להיות מר וכואב, מכיוון שהוא דורש מאיתנו לוותר על חלומות מתוקים של 'הצלחות' גורפות בעבודת ה'.

שיחה עם הרב ווכטר עם התניא

15/11/2011 - יח חשון התשעב מאת יוסף יצחק יעקבסון

שיחה עם הגאון החסיד הרב מענדל ווכטר שליט"א, חבר מערכת 'חסידות מבוארת', על מהותה של תורת החסידות ועל משמעותה של עבודת ה' בדרכי החסידות, לרגל הופעת הכרך הראשון בסדרה של ספר התניא עם פירוש "חסידות מבוארת".

"אין עוד מלבדו" ואידך פירושא הוא – זיל גמור

15/11/2011 - יח חשון התשעב הרב אריה הנדלר

בהתמזגותם של החסד והגבורה, הגילוי והצמצום, בתהליך בריאתו של העולם, נעוצה ההבנה היסודית שאין עוד מלבדו * עיון בתפיסתו המעמיקה של בעל התניא בדברי הרמב"ם

למהותה של הנפש האלקית

15/11/2011 - יח חשון התשעב הרב יצחק גינזבורג

הנפש הבהמית איננה דוקא לב, כשם שהנפש הבהמית איננה דוקא מוח. הנפש הבהמית מתבטאת בכל תנועה, דיבור, רגש או מחשבה שאדם מפיק מעצמו, מתוך עולמו ותחושת קיומו. הנפש האלקית, לעומתה, מתבטאת אך ורק כשהאדם מבטל את עצמו, פועל שלא מתוך התחשבות ברצונותיו ובמחשבותיו, ומלביש את עצמו בלבושיו של הקב"ה.

חנוך ל"בינוני" על פי דרכו

15/11/2011 - יח חשון התשעב הרב יחזקאל סופר

אלא בהכרח לבאר שכוונת הרבי הריי"צ היתה לסווג לאיזו מין "אתכפיא" הוא מתכוון, כי ישנה "אתכפיא" שכמוה ככבילת הנפש הבהמית מתוך קבלת עול הגוזרת על היצר להתקפל לפני רצון השם מפחד העונש, כשיטת ספרי המוסר, "אתכפיא" כזו לעולם לא תביא ליד "אתהפכא", שהרי "כפייה" איננה מביאה לידי "אילוף".

צדיק בינוני ורשע בספר התניא

15/11/2011 - יח חשון התשעב הרב יצחק שפירא

כל יהודי מאחינו בני ישראל הבא לפשפש ולעשות חשבון במעשיו ערב הימים הנוראים, מצייר הוא לעצמו כעין מאזניים שבצדם האחד מצוות ובצידם השני עברות, ועל פי המדד הזה – כך מקובל – יקבע מה יתרחש אתו בשנה הקרובה. הציור הזה מתאר בעצם סולם הערכה 'מעשי'. במבט שכזה כל ההתבוננות נסובה סביב הנקודה: האם אני יעיל או לא.

הדפסה שלח לחבר שתף