דף הבית | קישורים | צור קשר
י"ט כסלו ואדמו"ר הזקן | מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים

מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > י"ט כסלו ואדמו"ר הזקן

י"ט כסלו ואדמו"ר הזקן

מהותו של י"ט כסלו

13/11/2011 - טז חשון התשעב הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) 1 תגובות

התייחסות מיוחדת של הרש"ב לי"ט כסלו מעוררת את העניין לברר על מה זכה יום זה להעטר בעטרת כבוד זו, אשר לכאורה אינה משתייכת במישרין אל עצם חשיבותו של המאורע אשר לכבודו חוגגים את יום הגאולה.

התוועדות לי"ט כסלו

13/11/2011 - טז חשון התשעב הרב שבתי סלבטיצקי

ר' מענדל דיבר באריכות על הנפש הבהמית ובין הדברים אמר "אתם רוצים לדעת היכן היא עלולה להתחבא? דווקא במקום שאתה בטוח ששם היא לא נמצאת דווקא שם היא נמצאת".

כורי הפחם ושולי הפנינים

13/11/2011 - טז חשון התשעב הרב יחזקאל סופר

פנינים מצויות במצולות הים, פחם [ממנו מפיקים אור וחום] מצוי במעמקי-האדמה, חייב להיות מנהל-המכרה המורה היכן וכיצד למצוא את הפחמים ועל שיקול דעתו המיומנת יכולים הכורים לסמוך, בתנאי שיבצעו הוראותיו בדייקנות.

מגילת י"ט כסלו

13/11/2011 - טז חשון התשעב על-פי רשימותיו של הרבי הריי"ץ

כשבא הרב המגיד לרובנה, ור' זוסיא מאניפולי סיפר לו, שהרבי ציווהו לכתוב לגאון שלנו שיבוא, התאנח הרב מעומק הלב, ונפל תיכף בהתעלפות. כשהקיצוהו מהתעלפותו נחלש מאד, ונפל למשכב.

מעלת לימוד החסידות

13/11/2011 - טז חשון התשעב ממכתבי הרבי זי"ע

והוא על ידי לימוד שיכול להביא להכנעה וביחד עם זה גם לעבודה (זו תפלה) מתוך שמחה. וכמאמר רז"ל שאין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה. והוא לימוד החסידות, דברי אלוקים חיים, המביא לאהבתו (שמעוררת שמחה), ויראתו (שמעוררת הכנעה ושפלות).

בצל אדמו"ר הזקן

15/11/2011 - יח חשון התשעב מרשימות הרבי הריי"ץ

פעם אחת היה קור גדול ביותר, וקראו לנכרי להסיק את התנור, והתחיל להניח העצים. בהיות התנור גדול, כשהתחיל להניח העצים וראה שאין נכנסים בנקל כל כך, סידר העצים בקירוב אל פי התנור והדליקם, וכרגע נתמלא הבית עשן, והתחיל לדחוק העצים הבוערים פנימה יותר...

גדול השלום

15/11/2011 - יח חשון התשעב אדמו"ר הזקן

ואף אם לפעמים יצא מפיהם דבר שלא כהוגן לשלוח את פיהם ולשונם בקדושי עליון, הבעש"ט ותלמידיו נ"ע אזי השומע יחוש לנפשו להרהר בתשובה שלימה על כל מעשיו ודבוריו ומחשבותיו אשר לא לה' המה, כי הן הם גרמא בניזקין לגרום לדבר סרה על עבדי ה'

מאמרי אדמו"ר הזקן

15/11/2011 - יח חשון התשעב הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

"בתחילה היה רבנו הגדול אומר דרושים קצרים במאוד, מרעישי הלב ומלהיבים מאוד, ונקראו בשם 'דרכים'. אחר-כך נקראו 'אגרות' והם ארוכים יותר. אחר-כך השתלשל שנקראו 'תורות' והם שורשי הדרושים ש'בתורה-אור' ו'לקוטי-תורה', אחר-כך ארוכים מעט יותר ונקראו 'כתבים', והם בביאור בהשגה רחבה לפי ערך"

אדמו"ר הזקן - מחקר גרפולוגי

15/11/2011 - יח חשון התשעב מר שניאור זלמן שז"ר

החקר הגרפולגי שלפנינו, נכתב בהשתדלותו של מר שניאור זלמן שזר ז"ל, והוא נדפס לראשונה ב'ספר הקן' שיצא לאור לרגל שנת המאה וחמישים להסתלקותו של אדמו"ר הזקן (תקע"ג-תשכ"ג). מפני חביבותם של הדברים, העתקנום ככתבם

אוצר בתיק החקירה

25/10/2011 - כז תשרי התשעב בעריכת הרב יהושע מונדשיין

אוצר יקר של שבעה עמודים שלימים כתובים בכתב יד קודש אדמו"ר הזקן ובחתימתו, התגלה בדורנו בארכיון ממשלת רוסיה בתיקי החקירה של רבנו הזקן במאסריו * לפנינו קטעים בענייני תפילה ולימוד קבלה.

הדפסה שלח לחבר שתף