דף הבית | קישורים | צור קשר
תפילה | מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים

מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > תפילה

תפילה

לעובדו בכל לבבכם

21/10/2011 - כג תשרי התשעב הרבי עם האדמו"ר מתולדות אהרן

שיחה מרתקת של הרבי זי"ע עם האדמו"ר מתולדות אהרן זצוק"ל, בעניין עבודת ה' בתפילה. בעת ביקור האדמו"ר מתולדות אהרן, הרב אברהם יצחק קאהן זצוק"ל. יום א', כ"ו שבט, ה'תשכ"א

עבודה שבלב - התוועדות מיוחדת

21/10/2011 - כג תשרי התשעב הרב חיים-שלום דייטש

למה הגמרא מגדירה את התפילה כדבר העומד ברומו של עולם? * מדוע החסידות שמה דגש חזק כל-כך על ההכנות לתפילה, הרבה יותר מאשר על ההכנות שלפני לימוד התורה וקיום מצוות אחרות?

פעולת התפילה

23/10/2011 - כה תשרי התשעב הרב שניאור זלמן גופין

"חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו" * פעולת התפילה בקשר שבין הנשמה לגוף על פי לקוטי תורה לאדמו"ר הזקן, פרשת פנחס, דף עט, עמוד ד

התפילה: גוף ונשמה

23/10/2011 - כה תשרי התשעב הרב מנחם מענדל רייצס

ההפטרה של ראש השנה מספרת על הדו-שיח שבין עלי, הכהן הגדול, לבין חנה, המתפללת במר נפשה. מה מסתתר בטענותיהם ומה המסר עבורנו? * מהותה של תפילה: האם מטרת התפילה היא "התפשטות הגשמיות", או "בקשת צרכיו"?

שלבי "סולם-התפילה"

25/10/2011 - כז תשרי התשעב הרב יחזקאל סופר

אחד התחומים שרבה בו ההזנחה והמצפה להחייאה, הוא נושא התפילה, שיכול להיתפס חלילה כדקלום מזמורי תהילים בשיטה עיוורת כ"פורע חוב", המותיר הרגשה תפלה... ואנחת רווחה באמירת "עלינו לשבח" שהתפילה הסתיימה...

ללמוד איך להתפלל

25/10/2011 - כז תשרי התשעב הרב יוסף יצחק אופן

התלבטתי ביני לבין עצמי – מספר אדמו"ר הזקן – וחשבתי לאן ללכת. ידעתי, שבוילנה יכולים להתלמד ללמוד, ובמעזריטש, ללמוד איך להתפלל. ללמוד – ידעתי קצת, אך להתפלל – לא ידעתי כמעט כלום... והלכתי למעזריטש.

הכנה לתפילה

25/10/2011 - כז תשרי התשעב הרב יוסף יצחק אופן

מצינו בחז"ל שלתפילה יש משמעות נוספת על בקשת צרכיו. התפילה נקראת עבודה שבלב, וכמאמר חז"ל, "איזוהי עבודה שבלב? הוי אומר זו תפילה". * ביאור הקשר שבין בקשת צרכיו של האדם לעבודה שבלב

תפילה שונה לגמרי

25/10/2011 - כז תשרי התשעב רשימות הרבי הריי"ץ

במכתב ארוך לבתו, מתאר הרבי הריי"ץ את אשר עבר על החסיד ר' מרדכי מהורודוק, דברי ימי חייו, הכירותו את הבעש"ט בגיל ארבעים ועוד. לפנינו קטע קצר מתוכו, בו מתאר ר' מרדכי את יחסו לתפילה בתקופות השונות שעבר.

ביאורים לתפילה

25/10/2011 - כז תשרי התשעב אדמו"רי חב"ד

פנימיות נקודת הלב היא בחינת אהבה רבה שלמעלה מהטעם והדעת ובאה מלמעלה בבחינת מתנה, כמ"ש "עבודת מתנה אתן את כהונתכם". וחיצוניות הלב הוא הנלקח מן הדעת והתבוננות בגדולת ה' כל חד לפום שיעורא דיליה.

התפילה כאומנות

25/10/2011 - כז תשרי התשעב הרבי מליובאוויטש

כשם שאצל האבות "תפילתם אומנותם", הם לא התפללו רק בעת צרה, אלא התנהגו כך בקביעות, היה זה אצלם סדר קבוע ורגיל להתפלל לקב"ה – כך בני ישראל הלכו בעקבות אבותיהם, והתפללו לה' למרות שבעצם לא היו זקוקים לכך.

הדפסה שלח לחבר שתף