דף הבית | קישורים | צור קשר
אלול וחגי תשרי | מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים

מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > אלול וחגי תשרי

אלול וחגי תשרי

המלך בשדה

08/08/2011 - ח אב התשעא הרב יואל כהן

במאמרו המפורסם "אני לדודי" שבליקוטי-תורה, שופך אדמו"ר הזקן אור חסידי על מהותם של ימי חודש אלול המיוחדים * במאמר זה מתגלה גישה חדשה לעבודת התשובה, ומתבאר בו סדר העבודה כיצד לגלות את הניצוץ הפנימי החבוי

הקשר שקיים לנצח

31/07/2011 - כט תמוז התשעא הרב יואל כהן

מדוע אנו מתחננים ומבקשים מהקב"ה שימלוך עלינו ועל העולם? * איך ייתכן ש"עיצומו של יום הכיפורים" מכפר ומנקה את כל הפגמים שגרמו החטאים? * ולמה באים בשמחת-תורה לרקוד עם התורה גם יהודים שכל השנה אין להם קשר גלוי לתורה ולמצוותיה? * מבט פנימי על מועדי תשרי ועל מהותו של יהודי

ההכתרה

08/08/2011 - ח אב התשעא הרב שניאור זלמן גופין

'מלכותו' של הקב"ה פירושה, שרוממותו הנעלית של הקב"ה תהיה בהתגלות אצלנו. שעליונותו ורוממותו יורגשו אצלנו ונחפוץ במלכותו. בכדי לפעול זאת, דרוש שאנו נכתיר ונמליך אותו. זהו תוכן בקשתנו בראש השנה – "מלוך על העולם"

"ביום חתונתי – זו שמחת-תורה"...

08/08/2011 - ח אב התשעא הרב יחזקאל סופר

'בן-התורה' עם כל גאונותו ובקיאותו, הרי המבוקש שלו הוא השכליות שבתורה, שהם רק 'גילויים'. לפיכך הוא 'רחוק' מעניין 'עצמותו', אשר לגביו ריחוק השכל של תינוק וריחוק השכל של גאון-הגאונים הוא בהשוואה ממש. אם יתבונן 'בן-התורה' בכך, אזי תעורר תחושת-ה'חסר' אצלו את התשוקה לבקש את ה'אנכי' שבתורה בדוגמת ה'רחוק שנעשה קרוב'

ארבע-שליבות בסולם התשובה

31/07/2011 - כט תמוז התשעא התוועדות עם הרב יחזקאל סופר

הקצאת ארבעים יום תמימים שבין ראש-חודש אלול ליום הכיפורים כתקופה של תשובה, יש בה מן המתמיה. שהרי 'שיעור זמן תשובה' המינימאלי לרציניים הוא: "בשעתא חדא וברגעא חדא" ואילו לשטחיים – גם ארבעים שנה לא יספיקו... מהי אם-כן ההקצבה של 'ארבעים יום'?

'אווירה' של אלול

08/08/2011 - ח אב התשעא

מרשימות הרבי הריי"ץ על החיים החסידיים בעיירה ליובאוויטש בחודשי אלול ותשרי, תיאור על "בעלי-עבודה", על "שבת סליחות" וליל "זכור הברית"

לשמוע קול שופר

08/08/2011 - ח אב התשעא הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

התקיעה היא קול פשוט. שאין לו גוף ודמות הגוף של תיבות ואותיות וצירופי-צירופיהן והוא מתפרץ מעמקי חביון עוזו של הלב. ואחרי כן – שברים ותרועה. "גנוחי גנח" ו"יילולי יליל". בחינת לב נשבר ונדכה ("שברים") והתעוררות פנימית בבכיה ("תרועה")

הרבי, ה'למדן', 'בעל-העגלה' ו'בעל-התשובה'

31/07/2011 - כט תמוז התשעא כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע

באחת מרשימותיו מספר הרבי הריי"ץ על ר' יוסף מבישינקוביץ', שהיה אחד מגדולי תלמידי החכמים בעירו, ונהיה מחסידיו של אדמו"ר הזקן.

נקודות לראש השנה

08/08/2011 - ח אב התשעא

עיקר עבודת ראש השנה הוא בקבלת עול מלכות שמים. ולכן עבודת היום בעבודה הנראית כמו פשוטה, באמירת תהלים כל הזמן ולמעט בשינה בשני לילות אלו ככל האפשרי, ולהזהר בדברים בטלים עד קצה האחרון, גם משיחות איזה שיהיו.

שמחת תורה אצל רבינו הזקן

31/07/2011 - כט תמוז התשעא 1 תגובות

מרשימות הרבי הריי"ץ על החיים החסידיים אצל האדמו"ר הזקן. מתוך לקוטי דבורים

ניצוצות חבדיים

08/08/2011 - ח אב התשעא

לימוד "תשובה" מהגוי * מה עונים לחסיד ש"מתפשט" בכל בית המדרש * מהי תשובה לצדיקים שכל ימיהם הם "סור מרע" ו"עשה טוב" בתכלית?

ה"תשרי" הראשון של הרב חנזין

08/08/2011 - ח אב התשעא

הגה"ח רבי דוד חנזין ע"ה מספר בצניעות אופיינית מחד, ובהתקשרות לוהטת מאידך, על נסיעתו הראשונה לרבי לחודש תשרי תשי"ט

הדפסה שלח לחבר שתף