דף הבית | קישורים | צור קשר
חג הפסח | מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים

מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > חג הפסח

חג הפסח

שלוש מצות וארבע כוסות

23/03/2011 - יז אדר ב התשעא הרב יואל כהן

שלוש המצות וארבע הכוסות שלוקחים אנו לליל הסדר, מבטאים את שני השלבים שביציאת-מצרים – היציאה עצמה, ושלמותה בשעת מתן-תורה * בקירוב האדם לאלוקות שני אופנים כלליים – הקירוב הנוצר על-ידי הקב"ה, והקירוב הנובע מתוך האדם עצמו * האמונה הטהורה של הנפש האלוקית, וההשגה וההבנה השכלית

קריעת ים-סוף

23/03/2011 - יז אדר ב התשעא הרב עדין אבן ישראל

בעולם ובכל אחד קיימת מציאות נסתרת, אשר המציאות הנגלית שבו אינה אלא אפס קצה. קריעת ים סוף מסמלת את פתיחתה של המציאות הנסתרת בדרך כלל, לעיני כל. הייתה זו הזדמנות לראות כי ניתן לקלוט גם דברים שנמצאים בעולם הנסתר, ולהופכם לדברים גלויים וברורים.

על אכילת מצה

23/03/2011 - יז אדר ב התשעא הרב עדין אבן ישראל

ברוב ימות השנה אוכלים אנו לחם, המסמל את תנועת ההתקדמות אל תוך העולם - התפתחות ומורכבות. התנועה ההפוכה - אכילת המצה - מבטאת את היכולת שלנו לחזור מהעולם המסובך אל המקום הפשוט. אנחנו חוזרים אל נקודת ההתחלה, כדי לבנות מחדש את היחסים הראשוניים.

ניצוצות לפסח

23/03/2011 - יז אדר ב התשעא הרב שלמה יוסף זוין ז"ל

יציאת מצרים תופסת במחשבה החב"דית מקום מרכזי. בין בספרים היסודיים של תורת החב"ד ("תניא", "לקוטי תורה", "תורה אור" וכו') ובין ב"כתבים" וב"מאמרים" שבעל פה, מרבים לדבר על יציאת מצרים לא כעל זכרון שבעבר, אלא כעל עבודה שבהווה.

לצאת מהמיצרים בפסח

23/03/2011 - יז אדר ב התשעא הרב אלתר הילביץ'

וזהו סודם של הדברים: "ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים", כלומר המכשיר של סיפור יציאת מצרים אינו בריבוי החכמה, הבינה והידיעות, אלא בעצם "יציאת מצרים" היציאה מהמצרים והגבולות של השגות האדם, הגבלותיו וצמצומיו.

לבקש רוחניות

23/03/2011 - יז אדר ב התשעא משיחות הרבי הריי"ץ

"סדר של פסח" – פסח מלשון דילוג וקפיצה, לקפוץ מלמטה מטה עד למעלה מעלה. אך למרות זאת, גם בדילוג ישנו סדר, כמו שכותב רבינו הזקן בסידורו: "יסדר על שולחנו קערה בג' מצות זה על זה, ישראל ועליו הלוי ועליו הכהן". היסוד הוא ישראל, "ועליו" (מלשון עליה) הלוי, ועליו הכהן. מדרגת ישראל יכולה להתעלות למדרגת כהן.

תיאור ערב פסח וליל הסדר אצל הרבי הרש"ב

23/03/2011 - יז אדר ב התשעא הרבי הריי"ץ

האמירה הלבבית בקול של תחנונים באמירת 'שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך' שאינם רוצים לדעת אותך, עוררה את הלב, והמילים 'כי אכל את יעקב ואת נוהו השמו', עוררו דמעות לבביות. אך מיד נשמעה הקריאה הפנימית "לשנה הבאה בירושלים".

חסידות עם חב"ד

23/03/2011 - יז אדר ב התשעא הרב טוביה בלוי והרב נחום גרינוולד

וכשם שלא ישאל איש מהו ההכרח ללמוד גמרא בנוסף ללימוד המשנה, שכן הגמרא מרחיבה מאוד בעניינים שבמשנה הם בקיצור נמרץ, כך, בתורת הבעש”ט ותלמידיו באו הענינים נקודות נקודות, והלומדם בכח עצמו, אפילו אם ירצה להסבירם באריכות הביאורים, לאו דוקא שיכוון הפירוש לאמיתתו.

זיעה של מצוה, שמחה של מצוה

23/03/2011 - יז אדר ב התשעא מרשימות הרבי הריי"ץ על החיים החסידיים

החסיד ר' זלמן הישיש, בעל הזקן הרחב המהודר וסבר הפנים המאיר והעליז, והמקצרה בידו – היה מהיר וזריז תנועה כאברך צעיר מאד. נראה בעלי ל שהשמחה מקפיצה אותו. הסנדלים וגרבי הלבן מרחפות בצורה רוחנית כרגלי נפתלי בשליחות אלקית, דבר שיכול להיות רק באדם עובד אלקים, שאפילו עקביו חשים את העונג הגדול שבמוח ואת הרצון הפנימי שבתשוקת הלב שבעבודה זו.

היציאה התמידית ממצרים

23/03/2011 - יז אדר ב התשעא הרב יואל כהן

נס היציאה ממצרים שונה במהותו משאר ניסים שאירעו לעם-ישראל – אין זה נס שהיה בעבר אלא זהו נס תמידי ועכשווי * לכן יציאת-מצרים היא יסוד מרכזי בתורה, והיא משפיעה על כל החיים היהודיים, גם על קביעת לוח-השנה היהודי * הסבר הדברים נעוץ בדברי המהר"ל על החידוש הגדול שהביאה היציאה ממצרים

"דם" ו"צפרדע" בעבודת ה'

23/03/2011 - יז אדר ב התשעא הרב יחזקאל סופר

עד שבאו המכות לא התחילה השבירה של גאון מצרים. עד להופעתן לא הועילה ההתגלות המיוחדת של "אני הוי"ה", לא הועילו אף "ארבע לשונות של גאולה" שנמסרו לבני ישראל ע"י השליח הנעלה ביותר, משה רבנו. עד שבאו הדם והצפרדע והמכות הבאות, חשכת-הגלות החרישה את אזני-נפשם של בני ישראל מקלוט את בשורת-הגאולה.

הדפסה שלח לחבר שתף