דף הבית | קישורים | צור קשר
שמחה וחג הפורים | מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים

מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > שמחה וחג הפורים

שמחה וחג הפורים

קליפת עמלק

06/02/2011 - ב אדר א התשעא מלוקט מדברי אדמו"רי חב"ד

סוגיית 'עמלק' במובנו הרוחני, משמעות קליפת 'עמלק' שבכל אדם והדרך לביטולה, המלחמה בעבודת האדם.

פורים עם הרבי

06/02/2011 - ב אדר א התשעא הרבי מליובאוויטש זי"ע

לפנינו קטע מהתוועדות פורים תשט"ז ואחריו יומן שכתב אחד הנוכחים בפורים תשכ"ו

ראשית גויים עמלק

06/02/2011 - ב אדר א התשעא הרב עדין אבן ישראל

היות עמלק שורש הכפירה והשנאה שאין להם יסוד רציונאלי, מחייבת להשמיד אותו בלא להיכנס לשיח עמו. גם אל עמלק שבפנימיות – המנתק בין השכל והרגש, ובכך יוצר ספיקות רגשיים בנוגע למושכלות, יש להתייחס באותה הדרך.

להיות תמיד בשמחה

06/02/2011 - ב אדר א התשעא הרב מנחם ברוד

יהודי נדרש להיות שמח בכל עת, ובמיוחד בעבודת הבורא. איך מגיעים לשמחה זו, ואיך מתגברים על קשיים ובעיות, שעלולים לפגוע בשמחה. ומהי השמחה? האם היא קלות-דעת והתייחסות קלילה לדברים, או שהיא עניין רציני ביותר? ניצוצות מתורת החסידות על מהותה של השמחה

בין "ידע" ל"לא-ידע"

06/02/2011 - ב אדר א התשעא הרב יואל כהן

בפורים היהודי אינו מסתפק רק בהכרה השכלית. הוא שותה יין בכדי לעורר את ה"לא ידע" שבנפשו, לצאת מהמגבלות ולגלות את התקשרותו העצמית באלוקות שמתגלה עוד יותר במצוות משלוח מנות ובעיקר – במתנות שהאדם נותן לאביונים

"עד דלא ידע" – למעלה מהידיעה

06/02/2011 - ב אדר א התשעא הרב יואל כהן

המן מפיל 'גורל' ועושה עץ גבוה חמישים אמה. הוא שואף להגיע לדרגה העליונה באלוקות, שבה אין הנבראים תופסים מקום, עד שישראל והאומות שווים ממש, וכדי לבחור ביניהם צריך להטיל גורל.

עבדו את ה' בשמחה

06/02/2011 - ב אדר א התשעא הרב חיים שלום דייטש ראש כולל צמח-צדק, העיר העתיקה, ירושלים

התוועדות חסידית

השמחה מאין תמצא?

06/02/2011 - ב אדר א התשעא הרב אלתר הילביץ'

השמחה גנוזה בעבודה. על-יסוד דברים בלקוטי-תורה פרשת דברים דיבור המתחיל "תחת אשר"; ובתניא פרק כז

שו"ת בעבודת ה'

06/02/2011 - ב אדר א התשעא הגאון החסיד ר' אברהם חיים רוזנבוים ע"ה מגדולי חסידיו של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש זי"ע

חסיד עובד ה' חולק את רחשי ליבו במכתבים לידידו האם יש קשר בין עצבות ומרה-שחורה לרוח שפלה וענווה? * מה יותר גרוע – העצבות או הליצנות? * מדוע האיסור להיות בעצבות לא נתפרש בתורה? * ומה יעשה אדם השרוי בעצבות ואינו מצליח להיפטר ממנה?

הדפסה שלח לחבר שתף